Կարող եք պատվիրել ցանկացած պահին՝ 24/7

Isurve.am կայքում տեղադրված բոլոր ապրանքներն ունեն անվճար առաքման ծառայություն Հայաստանի ողջ տարածքում։

Առաքումը տևում է 1-3 աշխատանքային օր։

Մենք ձեզ սպասարկում ենք լավագույն առաքման ծառայությունը, որտեղ առաքման արագությունը, ճկունությունը և ամբողջական անվտանգությունը հնարավորինս պաշտպանված են:

Կայքում վճարումների համար կարող եք օգտվել  քարտով վճարման, բանկային փոխանցման, առաքչին վճարման կամ ապառիկ գնման եղանակներից: